U tijeku je program obrazovanja odraslih u organizaciji Udruge EMEDEA: Pogledajte što su polaznici do sada naučili!

 

  11.02.2021         ŠibenikIN

 

U tijeku je program obrazovanja odraslih u organizaciji Udruge EMEDEA: Pogledajte što su polaznici do sada naučili!

 

Udruga EMEDEA započela je prošli ponedjeljak s programom obrazovanja odraslih za deficitarna zanimanja na tržištu rada. Edukacije se organiziraju u partnerstvu s Javnom ustanovom Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Šibensko-kninskom županijom i Udrugom 'Mladi u EU', u sklopu EU projekta 'Putokaz do boljeg sutra' čiji je Udruga EMEDEA nositelj.

Program obrazovanja provodi se za tri zanimanja, a to su: voditelj OPG-a, Uzgajivač i prerađivač ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te Uzgajivač povrća.

Predavanja se održavaju online istovremeno za sva zanimanja u Šibeniku.

- Trenutno na svim trima edukacijama ukupno sudjeluje oko 35 polaznika koji će po završetku edukacije i nakon uspješno položenog završnog ispita steći verificirano uvjerenje koje će se upisati u e-radnu knjižicu polaznika, što je jedan od preduvjeta za lakši pronalazak posla i njihovu integraciju na tržište rada – poručuje Stipe Španja, voditelj Udruge EMEDEA.

Nastava obuhvaća teorijski i praktični dio, a polaznici će imati priliku naučiti kako uspješno zasaditi i uzgojiti povrće i ljekovito bilje koje se kasnije može koristiti za preradu i proizvodnju drugih proizvoda, poput džemova, sapuna, eteričnih ulja, suvenira itd.

- Na ovaj način, edukacijom i usavršavanjem polaznika pruža se jedna sveobuhvatna podrška OPG sektoru na području Šibensko-kninske županije koji nudi velike mogućnosti razvoja i čije tržište pokazuje trend rasta – dodaje Stipe Španja.

Ovo je treći i posljednji ciklus edukacija koje Udruga EMEDEA organizira u sklopu EU projekta 'Putokaz do boljeg sutra.' Do sada su organizirane edukacije kojima se zaposlenike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalnu skrb osposobilo da budu mentori za socijalno uključivanje marginaliziranih skupina, a pripadnici marginaliziranih skupina su se krajem prošle godine osnažili mekim vještinama u svrhu lakše socijalne integracije te kako bi ih se motiviralo za daljnje usavršavanje i pronalazak posla.

- Završetkom programa obrazovanja odraslih pružiti će se kompletna, zaokružena podrška  nezaposlenim osobama koji će ovime biti spremni za rad sukladno potrebama tržišta rada – zaključuje Španja.

za poticanje i promociju održivog razvoja, zapošljavanja i poduzetništva, kulture, športa, zdravog načina života i očuvanja okoliša

  Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik

  +385 99 675 65 33

  FACEBOOK

  www.emedea.hr

  udruga.pvtr@gmail.com


Copyright © 2022   /   Sva prava pridržana.   /   Izradu internetske stranice projekta je sufinancirala europska unija iz europskog socijalnog fonda
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge EMEDEA.