Korisnici zajamčene minimalne naknade prijavite se za sudjelovanje na edukaciji!

 

  16.10.2020      

 

Korisnici zajamčene minimalne naknade prijavite se za sudjelovanje na edukaciji!

 

Udruga EMEDEA u sklopu EU projekta 'Putokaz do boljeg sutra' organizira edukacije mekih vještina i poziva korisnike zajamčene minimalne naknade da se prijave na sudjelovanje. Bit će održane tri edukacije iz područja emocionalne inteligencije, govora tijela te komunikacijske i motivacijske vještine.

Kroz edukaciju, korisnici će usvojiti ulogu emocija u izgradnji poslovnih i osobnih odnosa, naučiti učinkovito upravljati vlastitim emocijama te konstruktivno utjecati na emociju sugovornika u razgovorima.

Osim toga, polaznici će dobiti uvid u osnove govora tijela, prepoznati istinite informacije kroz govor tijela sugovornika te saznati na koji način ostvariti svoje ciljeve koristeći se neverbalnom komunikacijom.

Također, ciljana skupina će naučiti kako efikasno koristiti verbalnu komunikaciju te uspješno prezentirati sebe i svoje ideje, što je iznimno važno za vrijeme razgovora za posao.

- Cilj je da provedbom ove edukacije svi polaznici osnaže svoje meke vještine, steknu samopouzdanje, dobiju veću motivaciju za pronalazak posla te da im se omogući lakša integracija na tržište rada – poručuje Stipe Španja, voditelj projekta.

Edukacija je besplatna za sve sudionike! Polaznici će za vrijeme trajanja edukacije imati osiguran obrok, a trošak prijevoza do mjesta edukacije snositi će Udruga.

Za korisnike zajamčene minimalne naknade pružiti će se i usluga mentorstva na individualnoj bazi, što će služiti kao osnova za uključenje na tržište rada.

Planirani datum početka edukacije je 9. studenog 2020. godine.

Svi zainteresirani koji se žele prijaviti za sudjelovanje mogu to učiniti putem sljedećih kontakta: na adresi Udruga EMEDEA, Velimira Škorpika 6, Šibenik, putem e-maila udrugaemedea@gmail.com ili na broju mobitela 099 675 6533.

Više informacija o projektu možete saznati na Internet stranici projekta.

za poticanje i promociju održivog razvoja, zapošljavanja i poduzetništva, kulture, športa, zdravog načina života i očuvanja okoliša

  Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik

  +385 99 675 65 33

  FACEBOOK

  www.emedea.hr

  udruga.pvtr@gmail.com


Copyright © 2021   /   Sva prava pridržana.   /   Izradu internetske stranice projekta je sufinancirala europska unija iz europskog socijalnog fonda
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge EMEDEA.