Besplatna edukacija za korisnike zajamčene minimalne naknade u sklopu projekta 'Putokaz do boljeg sutra'

 

  02.11.2020      

 

Besplatna edukacija za korisnike zajamčene minimalne naknade u sklopu projekta 'Putokaz do boljeg sutra'

 

Idealan je trenutak da korisnici zajamčene minimalne naknade osnaže svoje meke vještine, prekvalificiraju se za deficitarna zanimanja na tržištu rada te lakše pronađu posao uz pomoć Udruge EMEDEA.

Udruga EMEDEA u sklopu EU projekta 'Putokaz do boljeg sutra' organizira edukacije mekih vještina i poziva korisnike zajamčene minimalne naknade da se prijave na sudjelovanje. Bit će održane tri edukacije iz sljedećih područja: emocionalna inteligencija, govor tijela, komunikacijske i motivacijske vještine.

Kroz edukaciju, korisnici će usvojiti ulogu emocija u izgradnji poslovnih i osobnih odnosa, naučiti učinkovito upravljati vlastitim emocijama te konstruktivno utjecati na emociju sugovornika u razgovorima.

Uz to, polaznici će dobiti uvid u osnove govora tijela, prepoznati istinite informacije kroz govor tijela sugovornika te saznati na koji način ostvariti svoje ciljeve koristeći se neverbalnom komunikacijom.

Korisnici zajamčene minimalne naknade naučiti će kako efikasno koristiti verbalnu komunikaciju te uspješno prezentirati sebe i svoje ideje, što je iznimno važno za vrijeme razgovora za posao.

- Cilj je da provedbom ove edukacije svi polaznici osnaže svoje meke vještine, steknu samopouzdanje, dobiju veću motivaciju za pronalazak posla te da im se omogući lakša integracija na tržište rada - poručuju iz udruge EMEDEA.

Edukacija je besplatna za sve sudionike!

Svi polaznici će za vrijeme trajanja edukacije imati osiguran obrok, a trošak prijevoza do mjesta edukacije snositi će Udruga!

- Za korisnike zajamčene minimalne naknade pružiti će se i usluga mentorstva na individualnoj bazi, što će služiti kao osnova za uključenje na tržište rada – dodaju iz Udruge.

Planirani datum početka edukacije je 9. studenog 2020. godine, u prostorijama Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko-kninske županije.

Svi zainteresirani koji se žele prijaviti za sudjelovanje, mogu to učiniti na adresi Udruge EMEDEA, Velimira Škorpika 6, Šibenik, putem e-maila udrugaemedea@gmail.com ili broja mobitela 099 675 6533. Više informacija o projektu možete dobiti na Internet stranici te stranici.

za poticanje i promociju održivog razvoja, zapošljavanja i poduzetništva, kulture, športa, zdravog načina života i očuvanja okoliša

  Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik

  +385 99 675 65 33

  FACEBOOK

  www.emedea.hr

  udruga.pvtr@gmail.com


Copyright © 2022   /   Sva prava pridržana.   /   Izradu internetske stranice projekta je sufinancirala europska unija iz europskog socijalnog fonda
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge EMEDEA.